Over Business­Waard

BusinessWaard is een onafhankelijk, actief en open netwerkplatform, waarvan de leden elkaar tweewekelijks tijdens een ontbijt op informele basis ontmoeten. Omdat informeel snel kan leiden tot vrijblijvendheid, kiest BusinessWaard voor een verenigingsvorm met een bestuur en enkele huisregels. Vanzelfsprekend zijn er een duidelijke visie en missie. Want alle leden zijn ondernemers en willen dankzij het lidmaatschap hun bedrijfsresultaat verbeteren.

Visie

Het hebben en onderhouden van een goed netwerk is voor iedere ondernemer van levensbelang. Een goed netwerk houdt de orderportefeuille gevuld en zorgt voor uitbreiding van het klantenbestand. De visie van BusinessWaard is dat het belang van het netwerk hier niet bij blijft, maar dat het nog veel groter is. Wij zijn ervan overtuigd dat de juiste netwerkvorm een ondernemer verder helpt.

Niet alleen voor wat betreft omzet en winst, deze twee pijlers van een goede onderneming volgen vanzelf als de bedrijfsvoering gezond is, gezonde doelen stelt, op een gezonde manier omgaat met personeel en met alle voorkomende ondernemersvraagstukken. Voor deze en soortgelijke onderwerpen biedt BusinessWaard een netwerkplatform met meerwaarde vanuit een sterke regionale aanwezigheid en verbondenheid. Als netwerkplatform is het kenmerk ‘formele informaliteit’, niet vrijblijvendheid. Ofwel, wie lid is, draagt actief zijn steentje bij en weet dat er (spel)regels zijn. Simpel en krachtig. Met als insteek onze 4 speerpunten: verbinden - vertrouwen - versterken - verbeteren.

 

 

Missie

Uit het motto van BusinessWaard - Samen verbinden, vertrouwen, versterken en verbeteren - volgt direct de missie en doelstelling: elk lid realiseert méér resultaat dankzij dit platform. Om hieraan actief te kunnen werken, krijgen leden iedere bijeenkomst de gelegenheid zich aan de mede-leden en de aanwezige gasten te presenteren en hun ervaringen van de achterliggende twee weken te delen. Hieruit volgen intensieve contacten. Ook de uitgenodigde gasten krijgen daarvoor de ruimte. Iedere week is er een andere dagvoorzitter, die de bijeenkomst leidt en een inleiding houdt over een door hem of haar te kiezen thema. Na de inleiding wordt onderling rondom dit thema gediscussieerd.

 

Lid worden