Businesswaard

 • Verbinden

  Verbinden

  "...het samenbrengen
  van lokale en
  regionale ondernemers..."
 • Vertrouwen

  Vertrouwen

  "...oprecht en
  transparent zijn
  naar elkaar toe..."
 • Versterken

  Versterken

  "...elkaar
  beter maken
  als ondernemer..."
 • Verbeteren

  Verbeteren

  "...door samen te
  werken de
  kwaliteit verhogen..."

Over ons

Netwerken is voor
iedere ondernemer
van levensbelang.

BusinessWaard is een onafhankelijk, actief en open netwerkplatform, waarvan de leden elkaar tweewekelijks tijdens een ontbijt op informele basis ontmoeten. Omdat informeel snel kan leiden tot vrijblijvendheid, kiest BusinessWaard voor een verenigingsvorm met een bestuur en enkele huisregels. Vanzelfsprekend zijn er een duidelijke visie en missie. Want alle leden zijn ondernemers en willen dankzij het lidmaatschap hun bedrijfsresultaat verbeteren.

Lees meer

Agenda

 

 

14 september - 08:00 uur - 09:30 uur

kick of meeting

Dagvoorzitter: Attila Houthuysen

 

 

28 september - 08:00 uur - 09:30 uur

Onderwerp volgt

Dagvoorzitter: Erik Klop

 

 

12 oktober - 08:00 uur - 09:30 uur

Onderwerp volgt

Dagvoorzitter: Arie van der Ree

 

 

Alles